Winnaar 2013

Afdrukken
Categorie: verversaward
Publicatiedatum Geschreven door Peter Blijleven

Winnaar 2013

Uitkomst juryberaad.

Motivatie per genomineerde.

Roy van As
Vanuit de visie en overtuiging dat leerlingen in hun toekomst moeten beschikken over vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, ICT-vaardigheden, maar ook levenslang leren en zelfsturing heeft Roy in zijn klas in de Maria-basisschool in Boven-Leeuwen het onderwijs in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zo vormgegeven dat geen methodes meer worden gebruikt. De jury vindt het inspirerend te zien hoe leerlingen zich aan de hand van het onderzoeksmodel ‘analyse – ontwerp – verzameling – verwerking – presenteren - reflecteren’ de leerstof van deze vakken eigenmaken. 
Roy laat zien dat leerlingen plezier hebben in deze manier van werken, gemotiveerder zijn en zelfstandiger, kritischer en creatiever werken. Ouders zijn meer betrokken dan voorheen. Ook zijn collega’s zijn enthousiast om op deze manier te werken in de rol van coach en begeleider, terwijl andere scholen deze werkwijzen overnemen.

Femke Gerritsen
Vanuit de visie dat leerlingen in de 21ste eeuw moeten beschikken over vaardigheden om een leven lang te blijven leren, heeft Femke voor vmbo-leerlingen een leeromgeving en lesaanpakken gecreëerd die bestaan uit een combinatie van directe instructie en actieve kennisopbouw met de iPad als krachtig hulpmiddel. Haar leerlingen op het Bonhoeffer College in Enschede werken samen aan de hand van een stappenplan (of ontwerpcyclus) en activerende instructies van de docent. Op deze wijze ontwikkelen ze op een creatieve manier zelf leermateriaal, bijvoorbeeld een film. Het spreekt de jury aan dat Femke nieuwe manieren weet te vinden om vmbo-leerlingen betekenisvol te laten leren met behulp van nieuwe technologie. 
Femke weet leerlingen en ouders hiermee te enthousiasmeren. De aanpak en les ideeën fungeren als inspirerende voorbeelden voor collega’s, ook in andere scholen.

Nico van der Woude
Het voeren van een debat, het in publiek spreken en het interpreteren van literatuur zijn vaardigheden die ook internationaal gezien worden als belangrijk voor de toekomst van het onderwijs (communication, critical thinking, creativity en collaboration). Het initiatief van Nico sluit daar goed bij aan. De jury waardeert dat Nico zijn idee breder weet uit te dragen, zijn collega's op het Pius X College in Almelo meekrijgt en het debatteren weet in te bedden in andere vakken. Hij maakt daarmee een goede koppeling tussen toekomst (nl vaardigheden die leerlingen in hun toekomst nodig hebben) en consequenties in de huidige onderwijspraktijk.

Motivatie winnaar

De jury kwam unaniem tot het besluit om Femke tot winnaar van de Ververs Award 2013 uit te roepen. Doorslaggevend daarbij is dat zij de iPad inzet in haar lessen, waarbij het apparaat niet centraal staat, maar echt als hulpmiddel wordt ingezet bij betekenisvol leren. Zij werkt met een specifieke doelgroep maar de jury acht de aanpak goed overdraagbaar naar andere doelgroepen, andere vakken en andere scholen, zowel regionaal als nationaal. Femke neemt daar ook initiatieven toe. De keuzes en aanpak kennen een goede onderwijskundige onderbouwing.

Persbericht winnaar Ververs Award 2014

4-54-35, 20-06-24. , Ververs Foundation (2013)