Over Ververs

Afdrukken
Gemaakt op zaterdag 16 november 2013 Geschreven door Peter Blijleven

De Ververs Foundation is in 1999 opgericht door de Mijndert Ververs, die tot aan zijn pensionering in 1995 in directiefuncties vele jaren verbonden is geweest aan Wolters Noordhoff, Wolters Samson en Wolters Kluwer. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als leraar (Scheikunde) in het voortgezet onderwijs.


Mijndert Ververs (1933) heeft al op jonge leeftijd zijn hart aan het onderwijs verpand. Eerst als leraar scheikunde in het voortgezet onderwijs, daarna - tot aan zijn pensionering in 1995 - in de verschillende directiefuncties die hij bekleedde bij Wolters Noordhoff, Wolters Samsom en Wolters Kluwer. In een gesprek met Mijndert wordt helder dat zijn onderwijshart groot is. Dat maakt dat Mijndert zich in toenemende mate zorgen maakt over het gebrek aan visie op het onderwijs van de toekomst: "Steeds vaker hoor ik van relaties in het onderwijs over de toegenomen bureaucratie, de verschillende managementlagen, de urennorm, het slechte imago van het leraarschap etc. Ook in de kranten lees ik soortgelijke berichten. Terwijl het gesprek in mijn ogen toch vooral zou moeten gaan over waar we naartoe willen met het Nederlandse onderwijs, hoe we ervoor zorgen dat in de maatschappij van morgen de leerlingen van nu een goede positie kunnen verwerven, hoe we als Nederland hoog op de innovatieladder kunnen blijven staan en hoe het onderwijs daaraan kan bijdragen."

Om niet ook zelf in "gemopper en gezeur" te vervallen, besluit Mijndert te investeren in goede onderwijsvernieuwingen en richt daarom in 1999 de Ververs Foundation op. De Ververs Foundation heeft als doel het ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken van innovatieve leermiddelen te bevorderen. De stichting ondersteunt dit doel door - waar mogelijk - baanbrekende vernieuwingen op gang te helpen middels het verstrekken opdrachten en/of subsidies.

Na diverse innovatieprojecten in het onderwijs te hebben ondersteund en nadat de beschikbare gelden zijn benut, is de Ververs Foundation toe aan een afronding. Echter, niet zonder een beweging in gang te zetten. Een beweging die een positieve draai geeft aan het inhoudelijke gesprek over het Nederlandse onderwijs van de toekomst. Met de Ververs Award hoopt de Ververs Foundation dat te bereiken. Dat kan ze echter niet alleen. Gezien eerdere prettige samenwerkingen en gezien haar kerntaak, heeft de Ververs Foundation aan SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) gevraagd de Ververs Award mede vorm te geven. 

Bijeenkomst op de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente te Enschede Bijeenkomst bij het Expertisecentrum van de KUN te Nijmegen

Mijndert Ververs tijdens bijeenkomsten van het WebQuest-project op de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen.

4-00-32, 20-06-24. , Ververs Foundation (2013)