Partners

Afdrukken
Categorie: verversaward
Publicatiedatum Geschreven door Peter Blijleven

Ververs Foundation
De Ververs Foundation heeft als doel het ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken van innovatieve leermiddelen te bevorderen. De stichting ondersteunt dit doel door - waar mogelijk - baanbrekende vernieuwingen op gang te helpen middels het verstrekken opdrachten en/of subsidies. De Ververs Foundation streeft naar een bijzondere rol binnen het onderwijskundig onderzoek door projecten te steunen die opvallen door originaliteit van de na te streven opbrengst, een bijzondere doelgroep en/of een bijzondere didactische aanpak of methodiek. De innovatieve aspiraties dienen ook te worden weerspiegeld in de voorstellen voor implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

 

SLO
SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk. Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale) inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken in principe alle vakgebieden.

 

 

0-26-49, 14-07-24. , Ververs Foundation (2013)