WebQuests voor het basisonderwijs

Afdrukken
Categorie: Projecten

Ververs Foundation WebQuest project
Door: Peter Blijleven & Ilse van Ekeren

Periode: 2002-2012

Zie: http://www.webquests.nl/

Achtergrondinformatie
In het dagelijks leven komen kinderen in toenemende mate in aanraking met het internet. Ook het aantal basisscholen dat op het internet is aangesloten stijgt gestaag. Echter, het web bevat zoveel informatie dat het voor beginnende gebruikers vrij lastig is om de juiste informatie te vinden en niet het spoor bijster te raken. Het is daarom van groot belang dat kinderen zich vaardigheden ter informatieverwerving eigen maken. Bovendien past het opdoen van dit type vaardigheden prima bij de huidige opvattingen over onderwijs en leren. WebQuests kunnen daarbij een ondersteunende rol vervullen.
 

Overdracht naar SLO
De Ververs Foundation heeft in oktober 2011 het succesvolle webquests-project en de bijbehorende website (www.webquests.nl) overgedragen aan SLO, het nationaal expertise- centrum voor leerplanontwikkeling. Alle webquests van de website zijn opgenomen in het leermiddelenplein van SLO (www.leermiddelenplein.nl).

23-52-48, 13-07-24. , Ververs Foundation (2013)