Resultaten onderzoek gebruikersevaringen basisschoolleerkrachten

Afdrukken
Categorie: Nieuws

In het kader van haar bachelor afstudeeropdracht heeft Nicole de Kuyper onderzoek gedaan naar de gebruikerservaringen van leerkrachten met WebQuests. Vandaag (11-03-2010) heeft ze de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Er is al veel onderzoek gedaan naar het leren met WebQuests, en dan met name naar de vraag of leerlingen aan de hand van WebQuests meer leren, dan wanneer ze geen gebruik van WebQuests maken. Om een WebQuest tot een succes te maken, moet de leerkracht echter wel in staat zijn deze op de juiste manier in te zetten. In dit onderzoek is gekeken naar de gebruikservaringen die leerkrachten met WebQuests hebben en welke problemen daarbij naar voren komen. Veel leerkrachten blijken moeite te hebben met de implementatie van WebQuests in het curriculum. Dit komt wellicht doordat ze niet beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

 

In dit onderzoek is vastgesteld welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor het gebruik van WebQuests in het onderwijs en aan de hand daarvan is een vragenlijst opgesteld. Hieruit komt naar voren dat er weinig verschil bestaat tussen de groep leerkrachten die met WebQuests werkt en de groep die dit niet doet. Uit de daarna gehouden interviews komt echter wel naar voren dat er een aantal verschillen bestaat tussen de manier waarop de leerkrachten tegen onderwijs aankijken. Daarnaast komt er een aantal problemen naar voren waar tegenaan gelopen wordt. De leerkrachten die nog nooit met een WebQuest gewerkt hadden, zien het wel zitten om het in de toekomst te gaan gebruiken, maar ook zij geven nog een aantal punten aan waar zij tegenaan lopen.


Hieronder vind je links naar de onderzoeksmaterialen.

4-22-09, 20-06-24. , Ververs Foundation (2013)