“Onderwijsinnovatie die werkt….”
Seminar Ververs Foundation Donderdag 29 januari 2009 – MediaPlaza *
Jaarbeurs Utrecht

Programma

14.00 uur

 • Ontvangst en inschrijving

14.30 uur

 • Inleiding door de voorzitter van de Ververs Foundation Prof. Dr. Tjeerd Plomp, emeritus hoogleraar Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen, afdeling Curriculum en Innovatie.

14.45 uur

 • Dr. Frans de Vijlder, lector Governance en innovatiedynamiek in het onderwijs, Hogeschool van Arnhem “Leren innoveren in een dynamische kennissamenleving”; De inleiding gaat over een vruchtbare relatie tussen professioneel organiseren en innoveren In het onderwijs enerzijds en ruimte voor creativiteit en spontane maatschappelijke impulsen anderzijds.

15.15 uur

 • Koffie met digitale postersessies over projecten van de Ververs Foundation:
  1. Het eerste Ververs project (2001): Classificatie van digitale leermiddelen (Universiteit Twente, Hogeschool Edith Stein).
   door: Peter Blijleven (i.s.m. Ellen van den Berg en Leanne Jansen.
  2. WebQuests (2002-heden): een educatieve speurtocht voor leerlingen op het internet voor basisschoolleerlingen.
   door: Peter Blijleven (i.s.m. Evelien Siertsema, basisschoolleerkracht).
  3. WIT-project: Wereldoriëntatie, ICT en Taal in de bovenbouw van het basisonderwijs (Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit).
   door: Eliane Segers en Mienke Droop.
  4. Pilotproject: Reken- wiskundeonderwijs voor de informatiemaatschappij (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht).
   door: Frans van Galen.

15.45 uur

 • Dr. Joke Voogt, Universitair Hoofddocent Curriculum ontwerp en Onderwijsinnovatie, Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen “Curriculumvernieuwing en de kennissamenleving: nieuw rollen voor docenten?”; Wat verwacht de samenleving van leren en onderwijzen in de 21e eeuw? Wat betekent dit voor docenten?.

16.15 uur

 • De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) feliciteert de Ververs Foundation.

16.30 uur

 • Hapje en een drankje aangeboden door de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU).
 • Herhaling “Postersessies”.

17.00 uur

 • Afsluiting
(C) Ververs Foundation, 2009