Hoofdmenu

Ververs Foundation


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Ververs projecten PDF Print E-mail
Geschreven door Administrator   
maandag, 18 september 2006 15:37
Sinds de oprichting van de Ververs Foundation in 1999, zijn diverse projecten ondersteund. Deze pagina bevat een beschrijving van afgeronde en lopende projecten, die door de Ververs Foundation zijn (of worden) gesubsidieerd.

Ververs Award (2013-heden)
Samen met SLO is de Ververs Award in het leven geroepen, een stimuleringsprijs voor inspirerende onderwijsvisies.
 

De Toekomst Telt (2010-2012)
Op initiatief van de Ververs Foundation is door SLO een toekomstgerichte verkenning uitgevoerd van de inhoud van het reken- en wiskundeonderwijs voor leerlingen van 4 tot 14/15 jaar.
 

Freudenthal Intituut (2006 - 2010):
Per 2006 is binnen de Ververs Foundation een samenwerkingsproject gestart met het Freudenthal Intituut rondom rekenen en wiskunde voor het basisonderwijs (o.a. internetspel over treinen rondom de analyse en interpretatie van grafieken door kinderen).
 

WebQuests-project (2002 - 2011):
Een WebQuest is een educatieve speurtocht voor zelfstandig (samen)werkende leerlingen, waarbij web-based informatie centraal staat.
 

Het WIT-project (2002 - 2006):
Bij het Expertisecentrum Nederlands [ECN] wordt in het kader van het WIT-project [Wereldoriëntatie, ICT, Taalonderwijs] een multimediale leeromgeving ontwikkeld voor taal en wereldoriëntatie. De Ververs Foundation levert tot 2006 een financiële bijdrage om de ontwikkeling van de leeromgeving en bijbehorend onderzoek te kunnen realiseren.
 

Pabo-Meppel (2002 - 2005):
Deze Pabo is bij diverse ICT-projecten betrokken, zoals: Taalmedia, de Digitale Werkkast en Het Noordelijk Atlasproject. Bij alle drie de projecten staat publicatie van het werk van leerlingen van de deelnemende scholen centraal. Om dit proces van publicatie op het web zoveel mogelijk te vereenvoudigen wordt met behulp van een financiële ondersteuning van de Ververs Foundation gewerkt aan de ontwikkeling van een tool waarmee een homepage en de krant on-line kunnen worden opgemaakt.
 

Onderzoek MILE-Nederlands (2001):
Bij het Expertisecentrum Nederlands wordt een multimediale leeromgeving taaldidactiek ontwikkeld (MILE NL) ten behoeve van Pabostudenten. De Ververs Foundation heeft een bijdrage geleverd aan onderzoek met deze multimediale leeromgeving.
 

Posterpresentatie Onderwijs Research Dagen (2001):
Naar aanleiding van het ontwikkelde classificatiesysteem is een paper geschreven met als titel: 'Digital learning materials: classification and implications for the curriculum' (Van den Berg, Blijleven en Jansen, 2001). In dit paper wordt aandacht besteed aan de implicaties die de diverse componenten van het classificatiesysteem voor het curriculum hebben.
 

Classificatiesysteem voor digitale leermiddelen (2000):
In samenwerking met medewerkers van de de faculteit Toegepaste Onderwijskunde (nu de faculteit Gedragswetenschappen) van de Universiteit Twente is een classificatiesysteem voor digitale leermiddelen ontwikkeld.

Laatst aangepast op dinsdag, 22 januari 2013 18:59
 

Klok

Ulti Clocks content

Wie is online?

We hebben 1 gast online