Genomineerden 2014

Afdrukken
Categorie: verversaward
Publicatiedatum Geschreven door Peter Blijleven

Genomineerden 2014 Op woensdag 7 mei is de jury van de Ververs Awards 2014 bijeengekomen om alle inschrijvingen te beoordelen. De jury is zeer verheugd over het aantal aanmeldingen, maar ook over het enthousiasme dat uit de inzendingen spreekt. Na uitvoerig beraad heeft de jury unaniem de volgende drie kandidaten genomineerd voor de Ververs Awards 2014  – Innovatieve onderwijspraktijk

Voor de Ververs Innovatieprijs 2021 heeft de jury - na zorgvuldige bestudering van de inzendingen - besloten om voor deze prijs geen nominatieronde te houden. De reden is dat er unaniem voor één kandidaat werd gekozen. Daarnaast besloot de jury om een andere veelbelovende visie te waarderen met een aanmoedigingsprijs. Tijdens het slotevenement wordt de winnende visie gepresenteerd en wordt het veelbelovend talent in het zonnetje gezet. De betreffende kandidaten zijn inmiddels geïnformeerd.

Criteria
De aanmeldingen zijn alle beoordeeld op de antwoorden op vragen over de inhoud van de visie en bijgeleverde documentatie. Tijdens de beoordelingen heeft de jury ook meegewogen: inhoudelijke relevantie, toekomstgerichtheid, inspirerend voor / toegevoegde waarde voor de beroepsgroep, aandacht voor implementatie en draagvlak en eigenaarschap.

Downloads

Oproep Femke Gerritsen (winnaar Ververs Award 2013) voor deelname aan de Ververs Award 2014

Persbericht 140508 Persbericht Nominaties Ververs Awards 2014